Vladova rodina sa s úctou k Vladovej pamiatke snaží zistit, co sa naozaj stalo na Broad Peaku

Slovenskí lezci Jozef (Dodo) Kopold a Vladimír (Vlado) Plulík sa na expedícii Baltoro Express od mája do júna 2008 pokúšali o štvorvýstup na G2, G1, Broad Peak a K2. 

Vlado Plulík vystúpil 15. 6 na G1. 

Dodo Kopold podľa svojich vlastných slov údajne vystúpil 8. 6 na G2 a 15.6 na G1.

24. júna popoludní odišli Vlado Plulík a Dodo Kopold zo základného tábora (BC) pod horou K2 na alpský pokus o Broad Peak. 25 júna popoludní sa dostali do výšky 7600 m a vrátili sa do C3. Noc z 25/26júna strávili v C3 (7200 m). 26. júna pokračovali opäť na vrchol. 

26 júna Dodo Kopold podľa svojich vlastných slov údajne o 21.00 vystúpil na Broad Peak. Ako tvrdí, vyliezol naň variantom v skalnej stene, ktorý končí 50 m od vrcholu. Na druhý deň podľa vlastných slov najprv zachraňoval zaseknuté lano a potom sa zliezaním skalných pasáží a zlanovaním dostal na normálku. 

Na webstránke expedície Baltoro je v Kopoldovej správe, datovanej 9. júla, takáto informácia: „Ráno (27. júna 2008, pozn. autora článku), kým som zachránil zaseknuté lano a dokázal zostúpiť späť na normálku, mal Vlado náskok odhadujem 1-2 hodiny."

Peter Hámor sa k prosbe o informáciu o vrcholových častiach Broad Peaku vyjadril takto: „Spojovací hrebeň medzi predvrcholom zvaným Rocky Summit a hlavným vrcholom Broad Peaku odhadujem na cca 500m, je to 45min az 1hod chôdze. Pri návrate z hlavného vrcholu na Rocky Summit sa nedá zlanovat - je to chodecký terén. Na sever spadá strmá stena a na juh (smer BC) sú dosť veľké snehovo-skalné polia s veľmi miernym sklonom. Normálka (z hlavného vrcholu po Rocky Summit) je nezlaniteľná - je to takmer vodorovný hrebeň.“

V denníku Šport, 30. júna v rozhovore s Milanom Vrankom Kopold hovorí, že Vlado „... na vrchol nevyšiel. Sto metrov pod vrcholom sa rozhodol urobiť si záhrab. Nemal totiž so sebou čelovú lampu. Bielorusi nás pozorovali ďalekohľadom zo základného tábora. Mňa videli na vrchole a jeho, keď kopal záhrab. Na druhý deň ráno ho videli už zostupovať. Schádzal asi hodinu a pol predo mnou.“

"Na zostupe sme sa nestretli. Naposledy som ho videl vo štvrtok (26 júna, pozn. autorov), ako vystupuje. Mali sme vtedy medzi sebou vizuálny kontakt – aj on počas výstupu videl mňa. Liezol som od neho možno sto metrov. Keď si robil záhrab, mávali sme si rukou, možno ma aj fotil."

Peter Hámor sa k tejto Kopoldovej výpovedi vyjadril takto: „Z BC je výhľad na vrchol (aj na Rocky Summit) úplne zaclonený. Vidieť je do sedla a časť tesne nad sedlom. Nie je možné z BC sledovať výstup nad sedlom, ani nikoho vidieť na vrcholovom hrebeni, prípadne na vrchole.
O  21.00 je tma ako v rohu. Fotil som západ slnka na G IV – najbližšom susedovi Broad Peaku -  a poslednú fotku (s poslednými lúčmi zapadajúceho slnka na vrchole) som urobil o 19.39h (výhoda digitálnych foťákov).“

Piotr Pustelnik v emaile Jane Plulíkovej 28.7 píše: „Zo základného tábora pod Broad Peakom nie je možné vidieť niekoho liezť vrcholový hrebeň. Je vidno len sedlo medzi Falchan Kangri East a Rocky Summitom. Sedlo je vidieť zo svahov okolo BC (nie úplne odvšadiaľ, a pravdepodobne ho nevidno ani z prvého tábora), možno aj zo samotného BC. Ale hlavný vrchol a vrcholový hrebeň nevidno. Keď som bol v roku 1998 na BP, boli sme v tábore 3 (asi 7200 m) a videli sme v sedle dvoch Francúzov (Erica Escoffiera a Pascala Bessiera). Ale až z tohto vysoko položeného tábora.“

Pre ďalšie neprehliadnuteľné protirečenia vo vlastných Kopoldových správach z rozličných dní, uverejňovaných na webstránke výpravy Baltoro Express, a rozpory v novinových článkoch, uverejnených na základe rozhovorov s ním, začala  Vladova rodina a priatelia komunikovať s členmi iných expedícií, ktoré boli s Vladom Plulíkom a Jozefom  Kopoldom pod  Gašerbrumami, Broad Peakom a K2. Zhovárali sa aj s ľuďmi, ktorí boli s Jozefom Kopoldom na predchádzajúcich expedíciách.  Výsledky týchto rozhovorov ešte zintenzívnili už existujúce pochybnosti a obavy. 

Viaceré Kopoldove príbehy o vrcholoch, ktoré údajne dosiahol, a cestách, ktoré údajne vyliezol, bude treba prehodnotiť. Stále zostáva otvorená i otázka, aký je Kopoldov diel zodpovednosti za tragické udalosti na expedícii na Šiša Pangme a Broad Peaku, keď sa  nevrátili dvaja jeho lezeckí partneri a ich telá sa dodnes nenašli. 

Ďalšie otázniky sa týkajú jeho spôsobu informovania o osude členov expedície, ktorej je mediálnym predstaviteľom a kde pôsobí vo funkcii vedúceho výpravy.

Kopold uverejňoval svoj pohľad na to, čo sa odohralo, na svojej webstránke expedície Baltoro Express, a poskytol rozhovory niekoľkým slovenským denníkom. Tieto informácie pokladá rodina Vlada Plulíka za nedôveryhodné.

Po svojom návrate z výpravy zorganizoval Kopold 10. júla tlačovú konferenciu. Vďaka konferencii sa zvýšila jeho publicita v médiách, ale pribudlo veľmi málo nových informácií o Vladovom osude.  

Rodina Vlada Plulíka položila Kopoldovi 14. júla niekoľko otázok a Kopold dovolil, aby sa rozhovor nahral.  Kopold ukázal na fotografiách Broad Peaku aj výstupovú trasu, aj jeho nový variant, a označil miesta, ktoré boli pri tragickej udalosti podľa neho kľúčové. Ani rozhovor, ani nákresy existujúce nezrovnalosti nevysvetlili. 

Tím redaktorov medzinárodnej horolezeckej webstránky ExWeb žiadal od Kopolda rozhovor, v ktorom mal Kopold osvetliť pasáže z výstupu a následného diania na Borad Peaku, ktoré sa medzinárodnej komunite horolezcov zdali nejasné. Rozhovor sa publikoval na medzinárodnej webstránke ExWeb 17 júla v angličtine.

Od 20 júla 2008 začal Kopold spätne upravovať správy na webstránke expedície Baltoro Express, a neskôr zrušil Knihu návštev, v ktorej sa objavovali otázky, žiadosti o vysvetlenia a spochybnenia Kopoldových informácií, a kde niekto umiestnil slovenský preklad rozhovoru s ním z ExWebu.

Existujúce zistenia o tom, čo sa naozaj stalo s Vladom Plulíkom, zatiaľ pripomínajú kúsky skladačky – alebo rôznych skladačiek...  Správy o počasí dňa 26. 6, kedy údajne Dodo Kopold vyšiel na vrchol Broad Peaku, sú v rozličných textoch Doda Kopolda rozličné. Ním udávané údaje o dňoch, kedy sa čo stalo, sú mätúce. Dôvody, pre ktoré sa tím 26. júna popoludní rozdelil, sú nejasné a pozorovania ostatných im protirečia. Kopold samotný uvádza v rôznych textoch niekoľko rôznych dôvodov, prečo sa lezecká dvojica rozdelila. Kopoldov opis jeho lezenia nového, priameho variantu normálky na vrchol Broad Peaku od popoludnia 26. júna cez noc z 26/27. júna je nekonzistentný a dátumy a časové údaje, ktoré uvádza, spolu nehrajú. Pozorovatelia a Kopold sa líšia v opise miesta, kde Vlado strávil noc z 26/27. júna.

Jediný človek, ktorý tvrdí, že videl Vladove stopy na zostupe, je Kopold. Kopold je i jediný, kto tvrdí, že Bielorusi a Valerij Babanov videli v deň zostupu zostupovať dvoch ľudí. Tieto vyjadrenia zatiaľ ani Bielorusi, ani  Valerij Babanov nepotvrdili. Podľa telefonátov a sms pozorovatelia z iných expedícií videli, že dvojica sa rozdelila 26. júna podvečer a druhá osoba neliezla nahor, ale začala zostupovať. 27. júna videli zostupovať len jednu osobu.

Kopold ďalej tvrdí, že pri svojom zostupe z vrchola Broad Peaku sa údajne napojil na stopy Vlada Plulíka, ktoré zmizli vo výške 6500 m. Faktom zostáva, že 27. júna zostúpil z hory len Kopold, a sám sa vrátil do základného tábora pod K2.

Vladimír Plulík je od 26. júna 2008 nezvestný a pravdepodobne je mŕtvy.

Žiaľ, doterajšie zistenia o postoji Kopolda k svojim spolulezcom, na tejto i iných expedíciách, sú znepokojujúce. To isté platí o jeho názore k partnerstvu v horách, a na možnosť záchrany lezeckého partnera, ktorý sa ocitol v núdzi alebo nebezpečnej situácii. 

Kopoldove opisy diania 26/27 júna a jeho tvrdenie, že sa Vlado niekde na zostupe šmykol, nepokladá Vladova rodina a priatelia na základe nimi doposiaľ získaných  informácií - z iných zdrojov - za uveriteľné. 

Kopold a jeho obdivovatelia majú svoju verziu toho, čo sa stalo. Dokonca viaceré verzie.  Rodina a priatelia Vlada Plulíka sú ešte stále v kontakte s expedíciami, ktoré sa v tom čase nachádzali pod Broad Peakom, K2 , GI a GII. Vyjadria sa podrobnejšie, keď budú zozbierané informácie kompletné. 

20 augusta 2008

rodina Vlada Plulíka