Janke ...

23.09.2007

T. Janovic napísal:

Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. 

Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí.

Viem, že Vlado bol úžasný a húževnatý človek, žiaľ osud je raz taký.

Som presvedčená o tom, že keby mal možnosť posledného želania, želal by si jediné, aby ľudia za ním priveľmi nesmútili, a aby skôr, či neskôr, našli silu pokračovať ďalej.Janka Vám, deťom i celej rodine želám pevné nervy a silu zachovať si v duši svoje krásne spomienky na blízkeho a obdivuhodného človeka.

Marcela Klejchová