Stanovisko komisie alpinizmu SHS JAMES ku konaniu Jozefa Kopolda, člena reprezentačného A družstva

    Komisia alpinizmu na zasadnutí 29.11.2008 v Manínskej tiesňave konštatovala, že informácie o udalostiach expedície Baltoro Express poskytnuté Jozefom Kopoldom sú nepravdivé.

  Nepresné a zavádzajúce informácie o údajnom dosiahnutí vrcholu v prípade Gašerbrumu I a Broad Peaku Jozefom Kopoldom, ale najmä nepravdivý opis udalostí v súvislosti s tragickou smrťou Vlada Plulíka zhodnotila komisia alpinizmu ako závažné porušenie etických a športových princípov horolezeckého spolku, ktoré je nezlúčiteľné s pozíciou člena reprezentačného družstva SHS JAMES.

Zdôvodnenie

   Komisia alpinizmu starostlivo a podrobne preštudovala všetky informácie o udalostiach expedície Baltoro Express. Proklamované dosiahnutie vrcholu Gašerbrumu I a Broad Peaku nie je doložené releventnými dôkazmi. V prípade G I - fotodokumentácia (vrcholové foto Jozefa Kopolda) priamo spochybňuje jeho tvrdenie a dokazuje nedosiahnutie vrcholu. V prípade dosiahnutia vrcholu Broad Peaku žiadna relevantná fotodokumentácia neexistuje, navyše opis výstupu, časový priebeh v spojitosti s konfiguráciou terénu masívu Broad Peak prezentovaný Kopoldom jednoznačne dokazuje, že hlavný vrchol Broad Peaku ním nebol  dosiahnutý.

  Komisia alpinizmu ďalej konštatovala, že došlo k porušeniu základných princípov SHS JAMES nielen v športovo-technickej rovine, ale predovšetkým v rovine etickej. Kopoldov opis udalostí predchádzajúcich smrti Vlada Plulíka (samotným Kopoldom viackrát upravovaný a doplňovaný) je priamo spochybnený nezávislými svedectvami Valerija Babanova a Viktora Lutova. Podrobnejšia prezentácia faktov je v tomto prípade nevyhnutná.

   Podľa Jozefa Kopolda sa 26. 6. 2008 dvojica Kopold-Plulík rozhodla zmeniť pôvodný plán výstupu a z normálky naliezla do tzv. štítovej steny masívu Broad Peak (v skutočnosti ide o štítovú stenu predvrcholu Broad Peaku, tzv. Rocky Summitu, nie hlavného vrcholu, ako to vo svojich správach opakovane prezentuje Kopold). Dvojica sa rozdelila a podľa Kopolda sa Plulík vrátil na normálku, kým Kopold pokračoval tzv. štítovou stenou. Tento fakt bol Kopoldom následne zmenený a vo svojej správe (Chronológia výstupov) hovorí o postupe Plulíka 100 m od neho naľavo v tzv. štítovej stene. Podľa Kopolda dvojica celé poobedie a večer v lezení pokračovala, mali vizuálny kontakt. Kopold opisuje posledný vizuálny kontakt s Plulíkom okolo 20.00 hod (vo výške cca 7900 m), keď si Plulík pod Rocky Summitom kopal záhrab, zatiaľ čo on doliezal na vrcholový hrebeň. Na druhý deň 27.6.2008 Kopold opisuje stopy svedčiace o zostupe Plulíka do výšky cca 6500 m.n.m. Svedectvo Lutova a Babanova hovorí niečo úplne iné. Obaja videli, že 26.6.2008 dvojica dosiahla výšku cca 7800 m okolo 17. hodiny. Okolo 18. hodiny bol videný Plulík nižšie, zostúpil do cca 7600 m a ďalej nezostupoval. Na tomto mieste bol pozorovaný až do zotmenia. Lutov a Babanov videli z Broad Peaku 27.6.2008 zostupovať len jednu osobu, Kopolda o 9.00 hod. vo výške cca 6400 m. Z porovnania týchto informácii je jasné, že Jozef Kopold neinformuje o udalostiach dní 26. - 27.6.2008 pravdivo. Vlado Plulík nikdy nevystupoval z tábora C3 normálkou na Broad Peak a nebivakoval pod vrcholom Rocky Summit masívu Broad Peak. Komisii alpinizmu sú dôvody tohto nepravdivého informovania neznáme a z etického a ľudského hľadiska sú neprijateľné a odsúdeniahodné. Členovia komisie alpinizmu, vedomí si bezprecedentnosti, komplikovanosti a chúlostivosti celého prípadu, v nadväznosti na jeho enormnú masovú publicitu  pristupovali k hodnoteniu daných udalostí s maximálnym pragmatizmom, nezaujatosťou a objektivitou. Tak, ako pri skúmaní športovo-technických častí výstupov boli zobrané do úvahy fakty a vierohodné osobné svedectvá, tak pri hodnotení etických a ľudských aspektov prípadu sa vychádzalo z kódexu JAMESu, nepísaných pravidiel nášho športu a všeobecných princípov správania sa ľudí v horách.    

predseda komisie alpinizmu, MUDr. Ivan Žila, PhD

V Manínskej tiesňave, 29.11.2008, komisia alpinizmu SHS JAMES – zúčastnení: Ivan Žila, Fero Piaček, Martin Heuger, Dušan Myslivec, Marek Repčík, Pavol Jackovič, Vlado Linek.

Tu opätovne publikované s láskavým dovolením redakcie www.jamesak.sk